Изпълнени  договори

От 2006 г. сме изпълнили следните договори:

-По ПРСР мярка 223 на територията на Община Оряхово и Община Вършец

- По ПРСР мярка 226 на територията на ДГС Троян

- Договори за залесяване, попълване и отглеждане с общини Тетевен, Габрово и   ДГС Борима,Своге и Лом