Залесяване

Ние изпълняваме всички дейности, свързани със създаването и отглеждането на нови насаждения:

  • Почистване на площи за залесяване;

  • Почвоподготовка- направа на ръчни тераси, площадки и механизирани дупки със свредел;

  • Доставка на фиданки и съхранение;

  • Засаждане на фиданки/засяване на семена;

  • Отглеждане - ръчно окопаване в редовете и окосяване на трева и издънки в междуредията с храсторез;

  • Инвентаризация на културите;

  • Попълване;

  • Направа на метални и дървени огради;

  • Защита на фиданките от животни.